Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Pražský lingvistický kroužek lieferte 624 Treffer
1

Pražská jazykovědná škola

Nekvapil, Jiří, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 32-34
2

Dieci anni del Circolo linguistico di Praga

Mathesius, Vilém Hrdá, Jana, in: Il campo di tensione : La sintassi della Scuola di Praga, Napoli, Liguori Editore ; 1991, s. 81-96
3

The Prague School

Vachek, Josef, in: Vol. 2, 1992, s. 166-170
4

On the history of the Prague School

Qian, Jun, in: Foreign Languages Research, č. 1, 1995, s. 14-22
5

Přehled zasedání Pražského lingvistického kroužku v období 1990/91-1996/97

Hoskovec, Tomáš, in: Slovo a slovesnost, 59, č. 3, 1998, s. 238-240
6

Pražský lingvistický kroužek 1997/1998-1998/1999

Hoskovec, Tomáš, in: Slovo a slovesnost, 61, č. 2, 2000, s. 159-160
7

The ' Cercle linguistique de Prague'

Doubravová, Jarmila, in: Přednášky z 43. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 43], Praha, FF UK ; 2000, s. 21-27
8

Vospominanija fenomenologa o Pražskom lingvističeskom kružke

Landgrebe, Ludvig, in: Logos (Moskva), 7, 1996, s. 38-40
9

Zpráva o činnosti PLK za období 1999/2000-2004/2005

Hoskovec, Tomáš, in: Slovo a slovesnost, 67, č. 4, 2006, s. 313-316
10

Avant-propos

Radimský, Jan; Pešek, Ondřej, in: La linguistique, 50, č. 1, 2014, s. 3-5