Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Daneš, František lieferte 62 Treffer
1

Funkce a forma v jazykové teorii a výzkumu. Vlna se obrací

Beaugrande, Robert de Daneš, František, in: Slovo a slovesnost, 57, č. 1, 1996, s. 1-29
2

Rozhovor s prof. F. Danešem

Čmejrková, Světla Daneš, František, in: Jazykovědné aktuality, 31, č. 1-2, 1994, s. 49-55
3

Nedokonalí soutěžící zajímají i jazykovědce

Daneš, František, in: Lidové noviny (Praha), 20, 2007, 31.7.2007
4

Jak mluvit česky v době počítačů

Daneš, František, in: Týdeník Rozhlas (Praha), č. 46, 2006, s. 7., 13.11.2006
5

Lingvistická teorie a promluvové funkce

Hymes, Dell Daneš, František, in: Slovo a slovesnost, 31, 1970, s. 7-32
6

Úvahy ke gramatice textu: propoziční pojetí textu proti pojetí orientovanému k jednání

Viehweger, Dieter Daneš, František, in: Slovo a slovesnost, 38, č. 1, 1977, s. 1-8
7

Rozhovor s Františkem Danešem

Bakărdžieva, Ginka Daneš, František, in: Naše řeč, 96, č. 5, 2013, s. 229-233
8

Profesor František Daneš pred spisanije Homo Bohemicus

Bakărdžieva, Ginka Daneš, František, in: Homo Bohemicus (Sofija), č. 2-4, 2011, s. 132-140
9

A premature retrospective: An interview with František Daneš September 21, 1988

Nekvapil, Jiří Daneš, František, in: Slovo a slovesnost, 76, č. 4, 2015, s. 265-296
10

Papers on Functional Sentence Perspective

Ed. by Daneš, František Praha 1974