Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach koncept minimální intervence lieferte 12 Treffer
1

Koncept minimální intervence

Cvrček, Václav, in: Slovo a slovesnost, 69, č. 4, 2008, s. 284-292
2

Kodifikace a styl

Čechová, Marie, in: Stylistika v kontextu historie a současnosti : Docentce Evě Minářové k životnímu jubileu, Brno, MU 2013, s. 13-19
3

Kodifikace češtiny i z pohledu cizinců

Čechová, Marie, in: Čeština jako cizí jazyk 7 [ČCJaz 7] : Materiály ze 7. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku, Praha, UK 2014, s. 57-62
4

K interpretaci jinakosti v českém jazykovém prostředí

Svobodová, Jana, in: Jazyk a jazykoveda v interpretácii [JazIn], Bratislava, Univ. Komenského 2014, s. 57-67.
5

Jazyková kultura - současný stav disciplíny

Prošek, Martin, in: Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci, Liberec, TU 2017, s. 101-107
6

Ke konceptu minimální intervence

Beneš, Martin; Prošek, Martin, in: Slovo a slovesnost, 72, č. 1, 2011, s. 39-55
7

Regulace jazyka a koncept minimální intervence

Cvrček, Václav Praha 2008
8

Jazyková regulace jako věc dohody

Homoláč, Jiří; Mrázková, Kamila, in: Slovo a slovesnost, 72, č. 3, 2011, s. 196-222
9

Conditio sine qua non: východiska a možnosti při hledání konsenzu o jazykové regulaci

Cvrček, Václav, in: Slovo a slovesnost, 73, č. 2, 2012, s. 103-134
10

Jezična kultura. Program i naslijeđe Praške škole

Editor Vuković, Petar Zagreb 2015