Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach SLOVENŠTINA lieferte 2507 Treffer
1

Slovenská literatura na českých školách v letech 1918-1938

Písková, Milada, in: Slovenský jazyk a literatúra v škole (Bratislava), 41, č. 5-6, 1994-95, s. 154-156
2

Varné vrecká

Kačala, Ján, in: Kultúra slova, 29, č. 5, 1995, s. 307
3

Povedať niečo priamo

Kačala, Ján, in: Kultúra slova, 29, č. 6, 1995, s. 365-366
4

Slovak

Short, David, in: The Slavonic Languages, New York, Routledge ; 1993, s. 533-592
5

Prototyp slangu v slovenských památkách léčitelského charakteru ze 17. a 18. století

Majtánová, Marie, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 97-101.
6

Slovak

Čapková, V., in: Encyclopedia of Language and Linguistics. Vol. 7, Oxford, Pergamon Press ; 1994, s. 3971-3972
7

O zmenách názvov ulíc a námestí

Dvonč, Ladislav, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, č. 32-33 (1991-92), 1992, s. 20-25
8

Štruktúrne typy hydroným v povodí horného Hrona

Nemčoková, Oľga, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 189-193
9

Migračné prvky vo východoslovenských priezviskách

Blicha, Michal, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 27-30
10

Nárečové prvky vo východoslovenských priezviskách

Blicha, Michal, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 31-37