Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Dokulil, Miloš lieferte 16 Treffer
1

27. kapitola: O identitě a různosti. Of identity and diversity

Locke, John Dokulil, Miloš, in: Filosofický časopis, 53, č. 1, 2005, s. 125-143
2

Tvoření slov v češtině 2. Odvozování podstatných jmen

Autor Daneš, František Praha 1967
3

Diskuse a rozhovory

Dokulil, Miloš, in: Jazykovědné aktuality, 34, č. 1-2, 1997, s. 42-67
4

Čeština - řeč a jazyk

Čechová, Marie Zprac. Čechová, Marie Praha 1996
5

Čeština - řeč a jazyk. 2., přeprac. vyd

Čechová, Marie Autor. kol. Čechová, Marie Praha 2000
6

Mluvnice češtiny (1). Fonetika. Fonologie. Morfonologie a morfemika. Tvoření slov

Ved. autor. kol. Petr, Jan Praha 1986
7

Studie a práce linguistické 1. K šedesátým narozeninám akademika Bohuslava Havránka

Vědec. red. Bělič, Jaromír Praha 1954
8

Jazykový koutek Československého rozhlasu. Druhý výběr

Red. Dokulil, Miloš Praha 1955
9

Český jazyk pro desátý postupný ročník

Zprac. Helcl, Miloš Praha 1955
10

Český jazyk pro jedenáctý postupný ročník

Zprac. Helcl, Miloš Praha 1955