Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach čeština obecná lieferte 507 Treffer
1

Prostá úvaha o obecné češtině

Tahal, Karel, in: Meddelanden fran Slaviska institutionen (Stockholm), 36, č. 1, 2000, s. 7-51
2

Demokracie mateřštiny

Suk, Jaroslav, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 43-47.
3

O spisovné a obecné češtině

Daneš, František, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 1, Praha, FF UK ; 1995, s. 91-92
4

Poznámka k poznámce

Bartošek, Jaroslav, in: Jazykovědné aktuality, 36, č. 3-4, 1999, s. 47-48
5

Obecná čeština

Krčmová, Marie, in: Přednášky a besedy z 33. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 33], Brno, MU ; 2000, s. 91-95
6

Obecná čeština - przyczyny i następstwa jej powstania

Szczepańska, Elżbieta, in: Studia slawistyczne, Kraków, Universitas 1998, s. 107-112
7

/on Common Czech/

Lehečková, Helena, in: Kielikello (Helsinki), č. 3, 1987, s. 9-14
8

Proměny funkce obecné češtiny při stylizaci textů

Krčmová, Marie, in: Stylistyka, 16, 2007, s. 209-219
9

[ Bělič, Jaromír: Bojujme za upevňování a šíření hovorové češtiny, ČJL 9, 1959, s. 433-441]

Daneš, František, in: Literární noviny, 9, č. 5, 1960, s. 2
10

Obecná čeština a její syntax

Machová, Svatava, in: Užívání a prožívání jazyka [UPJ-FD] : K 90. narozeninám Františka Daneše, Praha, Karolinum 2010, s. 233-237.