Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach purismus lieferte 174 Treffer
1

Puristou, či jaristou?

Balhar, Jan, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 4, 1995, s. 272-273
2

Zámery jazykových puristov a integrácia Európy

Halaga, Ondrej R., in: Českoslovenství - součást evropanství : O vzájemnosti a svébytnosti střední Evropy. Sborník odborné mezinárodní konference konané k 50. výročí osvobození Československa v Luhačovicích ve dnech 28. a 29. srpna 1995, Brno, Konvoj ; 1996, s. 306-311
3

K problematice jazykového purismu

Kraus, Jiří, in: Jazyk a kultura vyjadřování : Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám, Brno, MU ; 1998, s. 91-95
4

Malá poznámka k českému bdění nad čistotou jazyka

Kraus, Jiří, in: Slovo a slovesnost, 60, č. 2, 1999, s. 158-160
5

Sprachreinheit/puritas und die Entwicklung der modernen tschechischen Rhetorik

Kraus, Jiří, in: Rhetorica movet : Studies in Historical and Modern Rhetoric in Honour of Heinrich F. Plett, Leiden, Brill ; 1999, s. 373-380
6

Český jazykový purizmus a jeho překonání

Jelínek, Milan, in: Přednášky a besedy z 27. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 27], Brno, MU ; 1994, s. 9-15
7

Zanik tendencji purystycznych we współczesnym języku czeskim - regres czy progres?

Siatkowska, Ewa, in: O doskonałości. Część 1 : Materiały z konferencji 21-23 maja 2001 r, Łódź, Archidiecezjalne Wyd. Łódzkie ; 2002, s. 313-318
8

Sprachschützer, Sprachpuristen, Sprachpanscher. Zum Stand der gegenwärtigen Diskussion um Entwicklungen der deutschen Gegenwartssprache

Gunsenheimer, Birgit, in: Eurolingua & Eurolitteraria 2006 [Eurolingua 2006] : Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis. Series Bohemistica, Liberec, TU 2007, s. 79-87
9

The legacy and limitations of Czech purism

Dickins, Tom, in: Slavonica (Staffordshire), 13, č. 2, 2007, s. 113-133
10

Doktorat honoris causa dla Profesora Milana Jelínka

Balowski, Mieczysław, in: Bohemistyka, 5, č. 1, 2005, s. 77-78