Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Sgall, Petr lieferte 28 Treffer
1

Rozhovor s prof. dr. Petrem Sgallem, DrSc. u příležitosti jeho 70. narozenin

Kořenský, Jan Sgall, Petr, in: Jazykovědné aktuality, 33, č. 1-2, 1996, s. 60-64
2

Čeština nepotřebuje žádný jazykový zákon

Matulík, Rostislav Sgall, Petr, in: Právo (Praha), 2004, 31.3.2004
3

Rozhovor s Petrem Sgallem

Chromý, Jan; Lehečková, Eva Sgall, Petr, in: Zažil jsem toho dost, Praha, Karolinum ; 2014, s. 89-124
4

Towards a Relational-Perspective Approach to Syntactic Semantics

Qian, Jun Preface Sgall, Petr Beijing 2001
5

Několik slangových slovníků. Současný český kriminální slang. Slang chartistů. Slang profesionálních řidičů. Slang teplárenských zaměstnanců. Vojenský slang

Suk, Jaroslav Doslov naps. Sgall, Petr Praha 1993
6

Výběrová bibliografie

Sgall, Petr, in: Jazyk, mluvení, psaní, Praha, Karolinum ; 2011, s. 295-306
7

Discourse and Meaning. Papers in Honor of Eva Hajičová

Ed. by Partee, Barbara H. Amsterdam 1995
8

Dependency Syntax. ESSLLI'96

Eds. Sgall, Petr Praha 1996
9

Textologie und translation. Jahrbuch Übersetzen und Dolmetschen. Bd. 4/2

Hrsg. Hajičová, Eva Tübingen 2003
10

Structural and Functional Linguistics: The Prague School

Qian, Jun Introduction by Sgall, Petr Changchun 1998