Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach nářečí lieferte 1785 Treffer
1

Havorki Verchnjaha Nad'jasel'dzja

Bosak, Alëna; Bosak, Viktar, in: České vědomí Bělarusi, Praha, Karolinum 2013, s. 117-122.
2

Regional Features in Colloquial Speech in Bohemia

Jančáková, Jana, in: Varieties of Czech : Studies in Czech Sociolinguistics, Amsterdam, Rodopi ; 1993, s. 180-188
3

K základní charakteristice kosturského a prespanského nářečí

Dorovský, Ivan, in: Philologica, 67, 2011, s. 123-130
4

Historyja sjala Lomuš Chvojnickaho rajena Homel'skaje voblas'ci i asablivas'ci havorki jaho žycharou

Kalita, Adam, in: České vědomí Bělarusi, Praha, Karolinum 2013, s. 157-166.
5

Současný stav nářečí v obci Kravaře ve Slezsku

Hrmel, Lukáš, in: Genius loci českého jihozápadu 7 : Regionální speicifika v celonárodním kontextu. Sborník z konference konané 20. a 21. října 2010 v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, České Budějovice, Jihočeské muzeum ; 2012, s. 58-63.
6

K současnému stavu jč. nářečí, zvl. nářečí doudlebského

Holub, Zbyněk, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 1, Praha, FF UK ; 1995, s. 123-127
7

Zum Problem der Synonymie im Tschechischen anhand des Tschechischen Sprachatlasses

Kloferová, Stanislava, in: Bedeutungserfassung und Bedeutungsbeschreibung in historischen und dialektologischen Wörterbüchern : Beiträge zu einer Arbeitstagung der deutschsprachigen Wörterbücher, Projekte an Akademien und Universitäten vom 7. bis 9. März 1996 anlässlich des 150jährigen Jubiläums der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Leipzig, Verlag der Sächsischen Akademie der Wissenschaften ; 1998, s. 197-198
8

Historickogeografické aspekty územního rozsahu tzv. nářečí horského typu

Vašek, Leoš, in: Sborník Muzea Blansko (Blansko), 1997, s. 1-7
9

Komentář

Kostić, Svetislav, in: Romano džaniben, 1, č. 4, 1994, s. 57, 59-60
10

Proměny dialektu luhačovického Zálesí v uplynulých sto letech

Kolařík, Josef, in: Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie : Kontexty doby a díla, Brno, MU ; 2010, s. 113-122