Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Cvrček, Václav lieferte 6 Treffer
1

V jazyce je vše pro něco dobré. Po patnácti letech vychází nová česká mluvnice

Rous, Lukáš Cvrček, Václav, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Akademie, 23, 2010, s. 30., 20.4.2010
2

Sociální aspekty spisovných jazyků slovanských [SocASpJSl]. Sborník příspěvků ze zasedání Komise pro spisovné slovanské jazyky při Mezinárodním komitétu slavistů v Praze 16.-17. září 2005

Red. Gladkova, Hana Praha 2006
3

Radost z jazyků [RJazFČ]. Sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka

Eds. Petkevič, Vladimír Praha 2014
4

Slovník komunistické totality

Editor Čermák, František Praha 2010
5

Slovník Bohumila Hrabala

Eds. Čermák, František Praha 2009
6

Jezična kultura. Program i naslijeđe Praške škole

Editor Vuković, Petar Zagreb 2015