Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2003CZ032397
AutorKamiš, Karel
Titel

Lokálové konstrukce ve struktuře věty

HerausgeberVědec. red. Kořenský, Jan
Ort/VerlagÚstí n. Labem: UJEP
Jahr2003
Seiten105 s.
Sprachecze
ISBN80-7044-498-3
Klassifikation (CZ)Syntax
Jednotlivé slovní druhy, jejich mluvnické kategorie a význam
SLOVENŠTINA
Mluvnická stavba jazyka
Klassifikation (EN)Syntax
Particular word classes, their grammatical categories and meaning
SLOVAK
Grammatical structure of language
Schlagwörtersyntax; čeština; morfologie; lokál; konstrukce lokálové; věta; komunikace; valence; deklinace; substantiva; rod; pády; o-kmeny; u-kmeny; i-kmeny; a-kmeny; jazyky slovanské; čeština stará
Schlagwörter (DE)Syntax (Satzlehre); Tschechisch; Morphologie; Satz; Kommunikation; Valenz (Wertigkeit); Deklination; Substantive; Genus, pl. Genera (Geschlecht); Slawische Sprachen; Alttschechisch
ReviewSvobodová, Jana, Naše řeč 2004, 87, č. 4, s. 214-215.; Kolářová, Ivana, Slovo a slovesnost 2005, 66, č. 1, s. 61-64.
Anmerkung1. část: nárys fungování vět a výpovědí v komunikaci; 2. část: analýza gramaticko-sémantické báze struktury věty s valenčním lokálem; 3. část: analýza morfologické báze věty s ohledem na lokál. ::
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/32397
PURLCitation link