Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach lokál lieferte 38 Treffer
1

Locativité et prototypicité - exemple de quelques et emplois locatifs

Štichauer, Jaroslav, in: Opera Romanica 5 : Langue et société. Dynamique des usages. Actes du XXVIIe colloque international de linguistique fonctionnelle, České Budějovice, JU ; 2004, s. 118-125
2

Větné struktury s lokálem v pravovalenční pozici

Kamiš, Karel, in: Jazykověda, Ostrava, OU ; 2004, s. 255-262
3

Regarding the locative case and the locative case form in Slavic

Topolinjska, Zuzanna, in: Issues of Valency and Meaning : Studies in Honour of Jarmila Panevová, Praha, Karolinum ; 1998, s. 169-175
4

The Czech locative chameleon

Taraldsen, Knut Tarald; Taraldsen Medová, Lucie, in: Nordlyd: Tromsø Univ. Working Papers on Language & Linguistics, 34, č. 2, 2007, s. 200-238
5

Dynamika v deklinácii neživotných maskulín zakončených na -áľ

Kyseľová, Miroslava, in: Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře [MPBJaz1] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 1.-3. září 2010. 1. díl: část jazykovědná, Ústí n. Labem, UJEP ; 2011, s. 363-368.
6

Adverbiální sémantika staročeského lokálu

Bayerová, Naděžda, in: Jazykověda = Linguistica 3, Ostrava, OU ; 1999, s. 11-16.
7

Sémantické rozdíly v tvarech českého lokálu

Bermel, Neil, in: Naše řeč, 76, č. 4, 1993, s. 192-198
8

Lokál a jeho problematika v současné spisovné češtině a slovenštině

Kamiš, Karel Praha 1986
9

Les locatifs peuvent-ils être des adjectifs composes predicatifs?

Štichauer, Jaroslav, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 32, č. L 23, 2002, s. 29-36
10

Nárys vývoje lokálu v češtině a ve slovenštině

Kamiš, Karel 2003