Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach pády lieferte 233 Treffer
1

Prosté a předložkové pády v současné češtině

Janáčková, K. Olomouc 2009
2

Wariantywność walencji czeskiego czasownika. Konkurenja struktur syntetycznych i analitycznych

Urbańczyk-Adach, Natalia Warszawa 2011
3

On case theory

Skalička, Vladimír, in: Praguiana 1945-1990, Amsterdam, Benjamins ; 1994, s. 45-70
4

The case hierarchy as functional sequence

Caha, Pavel, in: Scales, Leipzig, Institut für Lingusitik ; 2008, s. 247-276
5

Case as a functional projection: a note on an issue in parametrization

Toman, Jindřich, in: Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics. Vol. 1 [FASL 1] : The Ann Arbor Meeting: Functional Categories in Slavic Syntax, Ann Arbor, Michigan Slavic Publ. 1994, s. 173-181
6

The jungle of the Czech local cases: where semantics and morphology meet

Caha, Pavel, in: The nominal structure in Slavic and beyond, Berlin, de Gruyter 2014, s. 209-236
7

Architektonika predložnoj i predložno-padežnoj sistemy russkogo jazyka (funkcional'no-semantičeskij aspekt)

Krjučkova, Ljudmila Sergejevna, in: Dialog kultur 8 : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové 20.-21. ledna 2015, Hradec Králové, Gaudeamus ; 2015, s. 78-84.
8

Ke koncepci popisu pádového systému v češtině

Uličný, Oldřich, in: Přednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 125-133
9

Systém pádov

Horecký, Ján, in: Zápisník slovenského jazykovedca, 14, č. 1-4, 1995, s. 21-23. [Tézy prednášok]
10

Transpozycija ukrajins'kych vidminkovych form

Vychovanec', Ivan, in: Opera Slavica, 8, č. 4, 1998, s. 21-26