Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Mluvnická stavba jazyka lieferte 1074 Treffer
1

The quantization puzzle

Filip, Hana, in: Events as Grammatical Objects : The Converging Perspectives of Lexical Semantics and Syntax, Stanford, CSLI Publications 2000, s. 39-95
2

Ob ekspressivnosti stilizovannych polipredikativnych konstrukcij

Bajkova, Larisa; Kazmin, V. V., in: Opera Slavica, 2, č. 4, 1992, s. 23-28
3

Kvantifikující adverbiální určení v současných slovanských jazycích

Běličová, Helena, in: Slavia, 61, č. 2, 1992, s. 119-136
4

K voprosu sdvigov v akcentnom tipe kost'

Jiraček, Jirži, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 44, č. A 43, 1995, s. 113-120
5

K jednočlenným větám v současných slovanských jazycích

Běličová, Helena, in: Přednášky z 33. běhu LŠSS [PřednLŠSS 33], Praha, Karolinum ; 1992, s. 41-51
6

Kondicional i pobuditel'noje predloženije v sovremennych slavjanskich jazykach

Běličová, Helena, in: Linguistique et slavistique. Tom 1 : Mélanges offerts à Paul Garde, Paris, Institut d'études slaves ; 1992, s. 187-194
7

K stanovení sémantických typů predikativních adjektiv s doplněními reprezentovanými substantivními předložkově pádovými tvary

Ruferová, Jana, in: Innerslavischer und slavisch-deutscher Sprachvergleich, Frankfurt a. Main, Lang ; 1995, s. 511-521
8

Genetické aspekty slovanského slovesa

Erhart, Adolf, in: Zápisník slovenského jazykovedca, 8, č. 4, 1989, s. 2-4
9

Slavistische Konzeptionen von Aktionsart

Nübler, Norbert, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. A 44, 1996, s. 47-57
10

Formy rod. p. mn. č. suščestvitel'nych v sovremennom russkom jazyke (morfologičeskije i morfonologičeskije sootnošenija okončanij)

Brandner, Aleš, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. A 44, 1996, s. 123-129