Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach čeština stará lieferte 1802 Treffer
1

Na okraj olomouckých exemplářů Knihy tovačovské

Pumprla, Václav, in: Morava na prahu nové doby : Sborník příspěvků z konference 22.-23. 6. 1994 u příležitosti 500. výročí úmrtí Ctibora Tovačovského z Cimburka, Přerov, Muzeum Komenského ; 1995
2

Tovačovská kniha ve fondech Státního okresního archivu v Přerově

Lapáček, Jiří, in: Morava na prahu nové doby : Sborník příspěvků z konference 22.-23. 6. 1994 u příležitosti 500. výročí úmrtí Ctibora Tovačovského z Cimburka, Přerov, Muzeum Komenského ; 1995
3

Škola a žák ve světle staročeských pramenů

Braunšteinová, Zlata; Černá, Alena M.; Homolková, Milada, in: Čeština doma a ve světě, 6, č. 1, 1998, s. 6-10
4

Zajímavý, provenienčně rychnovský, starý tisk - Každodenní Chléb Mariánský nazvaný

Jarý, Vladimír, in: Dr. Bedřišce Wižďálkové : Přátelé a spolupracovníci k jejímu významnému životnímu jubileu, Praha, NK ČR ; 1996, s. 18-24.
5

Określenia Boga w Psałterzu Wittenberskim

Ruczaj, Alicja, in: Język, literatura, kultura Słowian dawniej i dziś : Materiały międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 75 rocznicy powstania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i 5 rocznicy powołania Katedry Filologii Słowiańskiej, Poznań, 22-24 września 1994, Poznań, Polinfo ; 1999, s. 149-156
6

Ještě k té úrodě

Cejnar, Jiří; Marvan, Jiří, in: Lidová demokracie (Praha), 1960, 3.11.1960
7

Přednáškové odpoledne "Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází)"uspořádané 20. listopadu 2014 ve spolupráci oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR a Jazykovědného sdružení

Černá, Alena M., in: Jazykovědné aktuality, 52, č. 1-2, 2015, s. 21
8

K textu agitačního spisu Krátké sebránie z kronik českých

Kvítková, Naděžda, in: Rozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 88-93
9

"Služba má, múdří a opatrní susedé milí", aneb listy Jindřicha IV. z Hradce do Českých Budějovic

Kolda, Vlastimil, in: Výběr (České Budějovice), 32, č. 3, 1995, s. 162-167
10

Z historie po současnost Staročeského slovníku

Kouba, Jiří, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 2, 1995, s. 79-81