Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach věta lieferte 116 Treffer
1

Considerazioni sulla natura della frase

Mathesius, Vilém Hrdá, Jana, in: Il campo di tensione : La sintassi della Scuola di Praga, Napoli, Liguori Editore ; 1991, s. 137-145
2

The sentence as a text unit

Miko, František, in: Praguiana 1945-1990, Amsterdam, Benjamins ; 1994, s. 97-110
3

Poznámka o hranicích věty (výpovědi)

Daneš, František, in: Jazykovedné štúdie, 4, 1959, s. 45
4

Information structure and sentence form: Topic, focus and the mental representations of discourse referents

Lambrecht, Knud Cambridge 1998
5

A remark on the interactivity of language and on the meaning of sentence

Sgall, Petr, in: Les Langues menacées : Actes du XVe Congrès International des Linguistes, Quebec, 9-14 aout 1992, Sainte-Foy, Presses de l'Univ. Laval ; 1993, s. 243-244, vol.
6

K tzv. významové a mluvnické stavbě věty

Dokulil, Miloš; Daneš, František, in: O vědeckém poznání soudobých jazyků, Praha, Nakl. ČSAV ; 1958, s. 231-246
7

Hierarchizace sémantické struktury věty

Daneš, František; Hlavsa, Zdeněk, in: Československé přednášky pro 8. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu : Lingvistika, Praha, Academia ; 1978, s. 67-77
8

Syntaktický systém jazyka

Kačala, Ján Pezinok 1998
9

K podstate vety. Syntetický pohľad

Kačala, Ján Martin 2012
10

Význam a obsah

Sgall, Petr, in: Užívání a prožívání jazyka [UPJ-FD] : K 90. narozeninám Františka Daneše, Praha, Karolinum 2010, s. 63-66.