Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach o-kmeny lieferte 6 Treffer
1

K genitivním formám hradu/lesa

Grepl, Miroslav, in: Pocta Dušanu Šlosarovi : Sborník k 65. narozeninám, Boskovice, Albert ; 1995, s. 204-206.
2

Quantity patterns of a-stems and o-stems in South-Western Czech dialects (especially in the Doudleby region)

Holub, Zbyněk, in: From Present to Past and Back : Papers on Baltic and Slavic Accentology, Frankfurt a. Main, Lang ; 2011, s. 40-51
3

Figure, ground, and animacy in Slavic declension

Janda, Laura A., in: Slavic and East European Journal (Madison, WI), 40, č. 2, 1996, s. 325-355
4

Staroruské skloňování v severoruských památkách 16. století

Blažek, Vladimír, in: Slavica Pragensia, 40, 2009, s. 9-11
5

Problematika staroruské substantivní paradigmatiky. Popis paradigmatiky substantiv v novgorodském nářečí konce 13. a začátku 14. století

Blažek, Vladimír Praha 1998
6

Lokálové konstrukce ve struktuře věty

Kamiš, Karel Vědec. red. Kořenský, Jan Ústí n. Labem 2003