Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Grammatical structure of language lieferte 298 Treffer
1

Kvantifikující adverbiální určení v současných slovanských jazycích

Běličová, Helena, in: Slavia, 61, č. 2, 1992, s. 119-136
2

K jednočlenným větám v současných slovanských jazycích

Běličová, Helena, in: Přednášky z 33. běhu LŠSS [PřednLŠSS 33], Praha, Karolinum ; 1992, s. 41-51
3

Kondicional i pobuditel'noje predloženije v sovremennych slavjanskich jazykach

Běličová, Helena, in: Linguistique et slavistique. Tom 1 : Mélanges offerts à Paul Garde, Paris, Institut d'études slaves ; 1992, s. 187-194
4

Genetické aspekty slovanského slovesa

Erhart, Adolf, in: Zápisník slovenského jazykovedca, 8, č. 4, 1989, s. 2-4
5

Slavistische Konzeptionen von Aktionsart

Nübler, Norbert, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. A 44, 1996, s. 47-57
6

Slavic temporal *-gd

Woodhouse, Robert, in: International Journal of Slavic Linguistics and Poetics, 41, 1997, s. 69-82
7

O slovoobrazovatel'nych različijach meždu slavjanskimi jazykami: drevnějšije etapy razvitija

Osipova, Marija A., in: Studia z filolgii polskiej i słowiańkiej, 33, 1996, s. 147-164
8

An overview of word order in Slavic languages

Siewierska, Anna; Uhlířová, Ludmila, in: Constituent Order in the Languages of Europe, Berlin, de Gruyter ; 1998, s. 105-149
9

Typologia participiów słowiańskich

Pianka, Włodzimierz, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch, 43, 1997, s. 161-171
10

Sudbinata na gramatičkata sinonimija so poseben osvrt na razvojot pri zagubata na dvoinata vo slovenskite jazici

Mareš, František Václav, in: Makedonski jazik (Skopje), 40-41, 1995, s. 323-326