Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Kamiš, Karel lieferte 76 Treffer
1

Kódové bariéry z hlediska psycholingvistického a jejich překonávání v multikulturním prostředí

Kamiš, Karel, in: Sociolingvistické a psycholingvistické aspekty jazykovej komunikácie : Komunikáty z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Banskej Bystrici 6.-8. 9. 1994. Diel 1, Banská Bystrica, Univ. M. Bela ; 1996, s. 122-134
2

Biologische und sozial-kulturelle Determinanten bei Kommunikationsbarrieren

Kamiš, Karel, in: Sborník prací Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, Karviná, [Obchodně podnikatel. fak.] ; 1993, 52 s.
3

Jazykové bariéry v multikulturní výchově a jejich překonávání u romské populace předškolního a mladšího školního věku

Kamiš, Karel, in: Informační bulletin, č. 2, 1994
4

Ústup prostého lokálu v staré češtině

Kamiš, Karel, in: Jazyk a literatura v historické perspektivě, Ústí n. Labem, PF UJEP ; 1998, s. 60-91.
5

Jazyky a jejich vztahy. Čeština a romština

Kamiš, Karel, in: Český jazyk : Najnowsze dzieje języków słowiańskich, Opole, Uniw. Opolski ; 1998, s. 51-60
6

Několik poznámek k romským argotismům v mluvě české majority

Kamiš, Karel, in: Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu v Plzni 15. - 16. září 1998 [SlangArgot 6], Plzeň, PF ; 1998, s. 126-131.
7

Syndrom gramatičnosti u vybraných psychických poruch z biolingvistického hlediska

Kamiš, Karel, in: Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie : Komunikáty z vedeckej konferencie, konanej v Banské Bystrici 3.-5. septembra 1991. Zv. 1, Banská Bystrica, PF ; 1991, s. 159-166.
8

Poruchy verbální komunikace intoxikovaných čarodějníků a čarodějnic halucinogeny z biolingvistického hlediska

Kamiš, Karel, in: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře [Jinakost...] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 1999, s. 133-144
9

Jmenný rod v romštině. Příspěvek k typologii gramatického rodu v romštině a češtině s přihlédnutím k mluvnickým kategoriím indoíránského jména

Kamiš, Karel, in: Žena - Jazyk - Literatura : Sborník z mezinárodní konference, Ústí nad Labem 3. až 5. září 1996, Ústí n. Labem, UJEP ; 1996, s. 282-287
10

Verbovizuální komunikace na základní škole (a její regulační funkce)

Kamiš, Karel, in: Regulacyjna funkcja tekstów [RegFTex], Łodź, Wyd. Uniw. Łodzkiego 2000, s. 384-390