Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2017CZ105396
AutorSmejkalová, Kamila
Titel

Noremnost proprií z pohledu veřejnosti a lingvistů

ErschienenJazyk a jazykoveda v súvislostiach : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Jazyk a jazykoveda v súvislostiach, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra slovenského jazyka 11.-12. 9. 2017 Bratislava, Bratislava, Univ. Komenského 2017, s. 258-268
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Spisovná norma a její kodifikace. Obecné otázky
Příspěvky antroponomastické
Jména zeměpisná místní
Klassifikation (EN)Literary norm and its codification
Anthroponomastics
Place names
Schlagwörterčeština; normy jazykové; propria; kodifikace; kultura jazyková; spisovnost; nesklonnost; deklinace; antroponyma; toponyma; přechylování
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Sprachnormen; Propria; Kodifizierung; Sprachkultur; Schriftlichkeit; Deklination; Personennamen; Ortsnamen; Movierung
AnmerkungK rozdílu v uživatelském a odborném pohledu na noremnost (spisovnost) proprií v rovině morfologické a slovotvorné (přechylování)
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/105396
PURLCitation link