Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach přechylování lieferte 365 Treffer
1

"Pomužštit"češtinu?

Wagnerová, Alena, in: Lidové noviny (Praha), 11, č. 243, 1998, s. 16, 16.10.1998
2

Jazykovedné štúdie 33. Prechyľovanie: áno - nie?

Ed. Molnár Satinská, Lucia Bratislava 2016
3

Přípona -ová u cizích ženských příjmení

Gałuszka, Bogdan, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 4, 1995, s. 260
4

Přechylovat ano, či ne

Sander, Rudolf, in: Týdeník Rozhlas (Praha), č. 2, 1997, s. 32., 6.-12.1.1997
5

Jana Pírků není nedochůdče, ani Arantxa Sanchez-Vicario

Jaxa-Rožen, Krzysztof, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 1999, 20.2.1999
6

Národnostní vývoj předhusitského Stříbra (modelová prosopografická analýza)

Nodl, Martin, in: Český časopis historický, 94, č. 3, 1996, s. 528-559
7

Feminismus a pár facek

Steiger, Jiří J., in: Mladá fronta Dnes (Praha), 2000, 15.8.2000
8

Radová

Černá, Anna, in: Naše řeč, 84, č. 1, 2001, s. 52-53
9

Linguistische und soziopolitische Aspekte der Movierung fremder weiblicher Familiennamen im Tschechischen

Valdrová, Jana, in: Gender-Forschung in der Slawistik : Beiträge der Konferenz Gender - Sprache - Kommunikation - Kultur 28. April bis 1. Mai 2001, Institut für Slawistik Friedrich Schiller - Universität Jena, Wien, Gesellschaft zur Förderung slawistischer Studien 2002, s. 247-258
10

Kolem rekordů

Kraus, Jiří, in: Práce (Praha), 1987, 5.9.1987