Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Příspěvky antroponomastické lieferte 1485 Treffer
1

Hitparáda českých jmen

Dědourková, Petra, in: Mladá fronta Dnes - příl. Léto (Praha), 2005, 3.8.2005
2

Jména tajemství zbavená. Malá domácí encyklopedie 250 nejčastějších příjmení

Mates, Vladimír Praha 1998
3

Jména a příjmení Romů v zápisech ortelních manuálů pražského apelačního soudu

Procházková, Eva, in: Pocta Evě Šmilauerové : Sborník k 60. narozeninám, Praha, 1995, s. 117-136
4

Eva Procházková, Jména a příjmení Romů v zápisech ortelních manuálů pražského apelačního soudu

J. Pnk., in: Český časopis historický, 94, č. 1, 1996, s. 145-146
5

Rodná jména a jejich hypokoristické podoby v Jungmannově Slovníku česko-německém

Koblížek, Vladimír, in: Naše řeč, 78, č. 1, 1995, s. 31-35
6

Hypokoristika ženských rodných jmen v širším brněnském regionu

Uher, František, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 89-94
7

Hypokoristické podoby rodných jmen v žákovském kolektivu

Pastyřík, David, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 113-115
8

Antroponyma a jejich funkce v idiomech

Svobodová, Alena; Dršatová, Jitka, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 69-74
9

Počátky výzkumu hypokoristik na VŠP v Hradci Králové

Pastyřík, Svatopluk, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 75-79
10

Deminutiva v příjmeních

Hauser, Přemysl, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 15-22