Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach antroponyma lieferte 2211 Treffer
1

Charakteristika vlastních jmen v moravských pohádkách

Blaudeová, Hana, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 229-232
2

Ocenka imen inostrannogo jazyka: Kontrastivnaja antroponomastika

Suprun, Vasilij I., in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 39-43
3

Molokanskij imennik načala XIX veka

Suprun, Vasilij I., in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 45-48
4

Živé osobné mená na tzv. Hauerlande

Matejčík, Ján, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 5-13
5

Labyrintem japonských jmen 2

Winkelhöferová, Vlasta, in: Nový Orient, 51, č. 8, 1996, s. 313-317
6

Nejoblíbenější rodná jména v NSR v letech 1978-1983

Knappová, Miloslava, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, 26, č. 4-5, 1985, s. 543-544
7

Oblíbenost křestních jmen 3

in: Českobudějovické listy, 1999, 23.9.1999
8

Jména dětí ovlivňují módní vlivy

Wilková, Scarlett, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 2001, 12. 7. 2001
9

Robinson by měl smůlu (kdyby chtěl zapsat Pátka do české matriky)

Plachetka, Jan, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 1997, 30.10.1997
10

Čas křtu a výběr jména novorozence ve venkovské společnosti 19. století

Skořepová, Markéta, in: Český lid, 105, č. 1, 2018, s.199-218