Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jména zeměpisná místní lieferte 1251 Treffer
1

Originál v duchu mateřštiny

Pilz, František, in: Týdeník Rozhlas (Praha), 23, č. 21, 2013, s. 4, (20. 5.)
2

Kalabon bez záhady

Klapalová, Vlasta, in: Týdeník Rozhlas (Praha), 24, č. 18, 2013, s. 4, (29. 4.)
3

Rybitví nebo Rybitvy

Michálek, Emanuel, in: Naše řeč, 78, č. 2, 1995, s. 109
4

Doplňky k nejstaršímu vročení sídel v Profousově díle. 3. část

Boháč, Zdeněk, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, 32-33 (1991-92), 1992, s. 10-11
5

Tschechische Bezeichnungen für ausländische Ortsnamen mit besonderer Berücksichtigung von Bayern

Berger, Tilman, in: Blätter für oberdeutsche Namenforschung (München), 28-29, 1991-92 (1992), s. 77-122
6

Vznik a význam místních jmen v okrese Chomutov. (16. pokrač.)

Binterová, Zdena, in: Památky, příroda, život (Chomutov), 24, č. 1, 1992, s. 11-16
7

Původ řady jmen zatím neznáme

Malenínská, Jitka, in: Mladá fronta Dnes - příl. Léto (Praha), 2006, 3.8.2006
8

Deverbativa ráz a opál a jejich deriváty v toponymii Čech

Malenínská, Jitka, in: Onomastický zpravodaj, 34-35 (1993-94), 1994, s. 69-73
9

Etymon rad- v toponymii Moravy a Slezska

Šrámek, Rudolf, in: Rozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 18-24
10

Moravská místní jména. Výklady filologické

Škultéty, Jozef, in: Jozef Škultéty: Dielo 7. Jazykověda, Martin, Matica slovenská ; 1992, s. 163-164