Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach nesklonnost lieferte 9 Treffer
1

K lexikografickému popisu neflektivní polysémní struktury

Homolková, Milada, in: Obsah a forma v slovnej zásobe : Materiály z vedeckej konferencie o výskume a opise slovnej zásoby slovenčiny (Smolenice 1.-4. marca 1983), Bratislava, Jazykoved. ústav Ľ. Štúra ; 1984, s. 385-387
2

Nesklonnost, nebo negramotnost?

Vybíral, Petr, in: Žena - růže - píseň - řeč : Sborník na počest životního jubilea Radoslavy Kvapilové Brabcové, Praha, PF UK ; 2015, s. 121-129.
3

Unflektierbarkeit, Semiflektierbarkeit und Flexionsklassen

Doleschal, Ursula, in: 12 międzynarodowy kongres slawistów Kraków 27. 8. - 2. 9. 1998 [KSlaw 12] : Streszczenia referatów i komunikatów. Językoznawstwo, Warszawa, Energeia ; 1998, 17 s.
4

Tendencie k nesklonnosti cudzích antroponymických maskulín v slovenčine

Ološtiak, Martin, in: Acta onomastica, 49, 2008, s. 270-279
5

K neflektivním polysémním jednotkám v Slovníku staročeském

Homolková, Milada, in: Slavica Pragensia, 35, 1991, s. 69-73
6

"Super sexy Mici"oder das Phänomen der Unflektierbarkeit in den slawischen Sprachen

Doleschal, Ursula, in: Linguistische Beiträge zur Slavistik 9 : JungslavistInnen-Treffen Halle a. d. Saale/Lutherstadt Wittenberg 27. September - 1. Oktober 2000, München, Sagner 2002, s. 55-66.
7

Indeklinabilität im Russischen und Tschechischen

Doleschal, Ursula, in: Linguistische Beiträge zur Slavistik aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 3 : JungslavistInnen-Treffen, Hamburg 1994, München, Sagner 1995, s. 63-71
8

Noremnost proprií z pohledu veřejnosti a lingvistů

Smejkalová, Kamila, in: Jazyk a jazykoveda v súvislostiach : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Jazyk a jazykoveda v súvislostiach, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra slovenského jazyka 11.-12. 9. 2017 Bratislava, Bratislava, Univ. Komenského 2017, s. 258-268
9

Novozákonní toponymie třetí Hallské bible (1766) v souřadnicích české biblické tradice zejména kralické

Dittmann, Robert, in: Acta onomastica, 48, 2007, s. 22-31