Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Anthroponomastics lieferte 1608 Treffer
1

Perspektiven und Methoden der Personennamenforschung

Knappová, Miloslava, in: 19th International Congress of Onomastic Sciences : Scope, Perspectives, and Methods of Onomastics. Congress Guide, Aberdeen, Univ. of Aberdeen ; 1996, 89 s.
2

Perspektiven und Methoden der Personennamenforschung

Knappová, Miloslava, in: Proceedings of the 19th International Congress of Onomastic Sciences, Aberdeen, August 4-11, 1996. Vol. l : Scope, Perspectives and Methods of Onomastics, Aberdeen, Univ. of Aberdeen ; 1998, s. 168-172
3

Jméno pomáhá v kariéře

Švihel, Petr, in: Lidové noviny (Praha), 24, 2011, 3.6.2011
4

Příjmení jako systém

Knappová, Miloslava, in: Antroponimia słowiańska : Materiały z 9 ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Warszawa 6 - 8. 9. 1994, Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wyd. ; 1996, s. 195-200
5

Aktual'nyje problemy issledovanija gipokoristik

Pastyřík, Svatopluk, in: Studia methodologica 2. Sub'jekt piznannja: Ontolohični ta metodolohični aspekty problemy, Ternopil', Nauko-doslidnyj instytut ; 1996, s. 92-93
6

Osobní jméno a společnost

Knappová, Miloslava, in: Onomastika jako společenská věda : Sborník příspěvků z 1. československé onomastické konference (18.-20. 5.1982 v Trojanovicích), Praha, SPN ; 1983, s. 31-34
7

K pojmenování osob v jazykově smíšeném území

Knappová, Miloslava, in: Nazewnictwo obszarów językowo mieszannych : Księga referatów międzynar. konferencji onomastycznej w Gdańsku 25-27 października 1977, Wrocław, 1981, s. 117-125.
8

Příjmení typu van Zoen, Mc Cormick, le Breux

Knappová, Miloslava, in: Naše řeč, 64, č. 1, 1981, s. 56
9

Petr Dolan, Paula Wild a ti druzí (nejen o jménech pornohvězd)

David, Jaroslav, in: Jazykovědné aktuality, 40, č. 1-2, 2003, s. 34-41
10

Jména. Co prozradí naše jméno?

rb, in: Haló noviny (Praha), 2006, 16.6.2006