Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Place names lieferte 1874 Treffer
1

Zaniklá středověká osada Jenišovice u Milevska

Bron, Zdeněk, in: Výběr (České Budějovice), 29, č. 2, 1992, s. 97-101
2

Zaniklá osada Chroustov u Rosic

Belcredi, Ludvík, in: Časopis Moravského muzea (Brno), 77, 1992, s. 177-200
3

Současný stav reliktů zaniklých středověkých osad a jejich plužin na Drahanské vrchovině

Černý, Ervín, in: Archaeologica Historica, Brno, 1992, s. 327-332
4

Cesty mírové a válečné v pomístních jménech

Knappová, Miloslava, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 13-16
5

Zaniklá osada Lhotka u Lišova

Kovář, Daniel, in: Výběr (České Budějovice), 32, č. 2, 1995, s. 93-98
6

Hledání zaniklé vsi Kopáčov na Bezdružicku

Jiskra, Zdeněk, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 89-90
7

Urbanonymie a její vývojové tendence v českých, zvláště pražských proměnách

Knappová, Miloslava, in: Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti : Materiály z onomastického kolokvia (Banská Bystrica 3.-5. septembra 1996), Banská Bystrica, PF Univ. M. Bela ; 1996, s. 153-157
8

Uliční názvosloví a společenské faktory

Harvalík, Milan, in: Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti : Materiály z onomastického kolokvia (Banská Bystrica 3.-5. septembra 1996), Banská Bystrica, PF Univ. M. Bela ; 1996, s. 158-162
9

K vývoji jmen ulic, náměstí, nábřeží a sadů v Chocni v minulosti a současnosti

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti : Materiály z onomastického kolokvia (Banská Bystrica 3.-5. septembra 1996), Banská Bystrica, PF Univ. M. Bela ; 1996, s. 163-167
10

Názvy veřejných prostranství v současném Brně

Kneselová, Helena, in: Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti : Materiály z onomastického kolokvia (Banská Bystrica 3.-5. septembra 1996), Banská Bystrica, PF Univ. M. Bela ; 1996, s. 168-171