Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Kongresy, konference apod. v ČR lieferte 1013 Treffer
51

Seminář o češtině pro cizince

Bischofová, Jana; Hrdlička, Milan, in: Češtinář, 8, č. 2, 1997-98, s. 48-49
52

Mezinárodní frazeologické sympozium v Olomouci

Žváček, Dušan, in: Tlumočení - překlad, 7, č. 30, 1996, s. 50 [622]
53

O Hromnicích byla na programu vlastní jména

Pastyřík, Svatopluk, in: Češtinář, 9, č. 3, 1998-99, s. 83-84
54

Seminář o vícejazyčnosti v komunikaci

Zeman, Jiří, in: Češtinář, 9, č. 3, 1998-99, s. 85-86
55

24. zasedání Mezinárodní komise pro studium gramatické stavby slovanských jazyků při MKS

Kořenský, Jan, in: Jazykovědné aktuality, 35, č. 1-2, 1998, s. 72-73
56

Sympozium o frazeologii slovanských jazyků

Žváček, Dušan, in: Cizí jazyky, 40, č. 1-2, 1996-97, s. 25
57

Sympozium Čeština - univerzália a specifika

Křístek, Michal, in: Naše řeč, 82, č. 2, 1999, s. 96-98
58

Propria v systému mluvnickém a slovotvorném. Onomastika a škola 7

Harvalík, Milan, in: Naše řeč, 82, č. 2, 1999, s. 98-100
59

Ruština v obchodní a podnikatelské sféře

Brandner, Aleš, in: Opera Slavica, 7, č. 2, 1997, s. 46-48
60

Slovakistika v Brně a česko-slovenské vztahy

Ulbrechtová, Helena, in: Opera Slavica, 8, č. 1, 1998, s. 48-50