Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Kongresy, konference apod. v ČR lieferte 1013 Treffer
121

Psanost a mluvenost: jazyk, text, diskurs, komunikace

in: Slovo a slovesnost, 53, č. 2, 1992, s. 86
122

Konference P. J. Šafařík a československá slavistika

Bechyňová, Věnceslava, in: Slavia, 61, č. 2, 1992, s. 230-232
123

Problémy ediční praxe při vydávání raněnovověkých textů

Kahuda, Tomáš, in: Český časopis historický, 97, č. 2, 1999, s. 435-436
124

Úvodem

Vaňková, Irena, in: Obraz světa v jazyce : Sborník z příspěvků, které zazněly v jazykovědné sekci 18. ročníku česko-polské meziuniverzitní konference Univerzita Karlova - Uniwersytet Warszawski ve dnech 2.-4. května 2000 v prostorách FF UK Praha, Praha, FF UK ; 2001, 3 s.
125

Setkání mladých lingvistů v Olomouci

Bártová, Jana, in: Češtinář, 12, č. 2, 2001-02, s. 52-53
126

Užitečné setkání

Wiendl, Jan, in: Česká literatura, 49, č. 1, 2001, s. 110-111
127

Sympozium českých a slovenských balkanistů

Havlíková, Lubomíra; Hladký, Ladislav, in: Akademický bulletin, č. 1, 2002, s. 26
128

Mezinárodní sympozium. Matija Murko - osobnost a dílo

Havlíková, Lubomíra, in: Akademický bulletin, č. 5, 2002, s. 35
129

Plzeňské sympozium Komunikace a izolace v české kultuře 19. století

Cibulka, Pavel, in: Časopis Matice moravské (Brno), 120, č. 1, 2001, s. 287-288
130

Otázky národní identity - determinanty a subjektivní vnímání v podmínkách současné multietnické společnosti

Kaderka, Petr, in: Časopis pro moderní filologii, 84, č. 2, 2002, s. 119-123