Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Kongresy, konference apod. v ČR lieferte 1013 Treffer
91

Charisteria Venceslao Machek Oblata

bez autora, in: Slavia, 63, č. 4, 1994, s. 387
92

Významná konference o češtině

Svobodová, Jana; Höflerová, Eva, in: Pedagogické vědy (Ostrava), 2, 1994, s. 125-127
93

O lomikánu vždyživém a příručníku

Janík, Zdeněk, in: Literární noviny (Praha), 1996, 25.9.1996
94

Úvodem

Vavřínek, Vladimír, in: Slovanský ústav v Praze [SlUPr] : 70 let činnosti : Sborník statí. Bibliografie, Praha, Euroslavica ; 2000, s. 7-9
95

Kolokvium o moravské identitě

Vlček, Radomír, in: Akademický bulletin, č. 4, 2001, s. 15
96

Česko-makedonská vědecká konference

Janyšková, Ilona; Karlíková, Helena, in: Slavia, 67, č. 3, 1998, s. 427-429
97

Česko-slovinská konference

Dorovský, Ivan, in: Slavia, 67, č. 3, 1998, s. 433-434
98

150. výročí založení stolice slovanské filologie na Univerzitě Karlově

Skwarska, Karolína, in: Slavia, 67, č. 4, 1998, s. 560-562
99

Zasedání Českého komitétu slavistů

red., in: Slavia, 67, č. 4, 1998, s. 571-572
100

Z praxe jazykového vyslance

šek, in: Nové knihy (Praha), 1997, 17.9.1997