Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Kongresy, konference apod. v ČR lieferte 1013 Treffer
81

Šrámkova Sobotka: byla (1999) - a zase bude (2000)!

Vaňková, Irena, in: Čeština doma a ve světě, 8, č. 1, 2000, s. 58-59
82

Konec a začátek v jazyce a literatuře

Mlčoch, Miloš; Polák, Milan; Lederbuchová, Ladislava, in: Český jazyk a literatura, 51, č. 7-8, 2000-01, s. 195-198
83

Ostravská konference o interpersonální komunikaci

Zimová, Ludmila; Kolářová, Ivana, in: Český jazyk a literatura, 51, č. 7-8, 2000-01, s. 199-201
84

Slavjanskomu institutu v Prage - 70 let

Hašková, Dana; Krejčířová, Iveta, in: Rossica, 3-4 (1998-99), č. 1, 1999, s. 119-120
85

Centrum a periferie

Loudová, Jaroslava; Hoffmann, Bohuslav, in: Český jazyk a literatura, 53, č. 3, 2002-03, s. 146-148
86

Roman Jakobson a Masarykova univerzita

Zelenka, Miloš, in: Slavia, 63, č. 3, 1994, s. 383-386
87

Brněnská konference o Romanu Jakobsonovi

Kšicová, Danuše, in: Universitas, č. 1, 1994, s. 68-69
88

Kurz lingvistiky a sémiotiky

Vondrák, Karel, in: Naše řeč, 77, č. 4, 1994, s. 218-219
89

Konference Česká bible v dějinách evropské kultury

Skutil, Jan, in: Vlastivědný věstník moravský, 46, č. 3, 1994, s. 264
90

Autoři cítí ohrožení slova

pk, in: Zemské noviny (Praha), 2001, 2.7.2001