Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Kongresy, konference apod. v ČR lieferte 1013 Treffer
41

Současné problémy české polonistiky

Štěpán, Ludvík, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 47, č. X 1, 1998, s. 119-121
42

Jazyková otázka a její řešení v českých zemích po roce 1848

Stoklásková, Zdenka, in: Časopis Matice moravské (Brno), 117, č. 1, 1998, s. 257-260
43

Třinácté Olomoucké dny rusistů

Kesner, Jindřich; Pastyřík, Svatopluk; Richterek, Oldřich, in: Češtinář, 8, č. 4, 1997-98, s. 111-113
44

Národnostní menšiny a majoritní společnost v České republice a v zemích střední Evropy v 90. letech

Šrajerová, Oľga, in: Slezský sborník, 96, č. 4, 1998, s. 312-315
45

Sympozium k uctění památky Arnošta Viléma Krause

Loužil, Jaromír, in: Česká literatura, 46, č. 2, 1998, s. 215-220
46

Dvě konference o české slovesnosti 17. - 18. století

Petrbok, Václav, in: Česká literatura, 46, č. 3, 1998, s. 333-336
47

Láskyplné spřísahání diplomatů jazyka českého

Matoušek, Petr; Nejedlý, Jan, in: Nové knihy, 38, č. 36, 1998, s. 2
48

Cizí, nebo jen jiní?

Krčmová, Marie, in: Český jazyk a literatura, 49, č. 3-4, 1998-99, s. 90-92
49

Poděbradský seminář o češtině pro cizince

Hrdlička, Milan, in: Češtinář, 9, č. 2, 1998-99, s. 54-55
50

V. čěsko-srbski sympozij

Völkel, Měrćin, in: Lětopis, 47, č. 2, 1997, s. 68