Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Kongresy, konference apod. v ČR provides 1013 hits
51

Seminář o češtině pro cizince

Bischofová, Jana; Hrdlička, Milan, in: Češtinář, 8, č. 2, 1997-98, s. 48-49
52

Mezinárodní frazeologické sympozium v Olomouci

Žváček, Dušan, in: Tlumočení - překlad, 7, č. 30, 1996, s. 50 [622]
53

O Hromnicích byla na programu vlastní jména

Pastyřík, Svatopluk, in: Češtinář, 9, č. 3, 1998-99, s. 83-84
54

Seminář o vícejazyčnosti v komunikaci

Zeman, Jiří, in: Češtinář, 9, č. 3, 1998-99, s. 85-86
55

24. zasedání Mezinárodní komise pro studium gramatické stavby slovanských jazyků při MKS

Kořenský, Jan, in: Jazykovědné aktuality, 35, č. 1-2, 1998, s. 72-73
56

Sympozium o frazeologii slovanských jazyků

Žváček, Dušan, in: Cizí jazyky, 40, č. 1-2, 1996-97, s. 25
57

Sympozium Čeština - univerzália a specifika

Křístek, Michal, in: Naše řeč, 82, č. 2, 1999, s. 96-98
58

Propria v systému mluvnickém a slovotvorném. Onomastika a škola 7

Harvalík, Milan, in: Naše řeč, 82, č. 2, 1999, s. 98-100
59

Ruština v obchodní a podnikatelské sféře

Brandner, Aleš, in: Opera Slavica, 7, č. 2, 1997, s. 46-48
60

Slovakistika v Brně a česko-slovenské vztahy

Ulbrechtová, Helena, in: Opera Slavica, 8, č. 1, 1998, s. 48-50