Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Kongresy, konference apod. v ČR lieferte 1013 Treffer
31

Shrnutí diskuse

in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 2, Praha, FF UK ; 1995, s. 379-382
32

1. kongres světové literárněvědné bohemistiky

Stejskal, Jiří, in: Czech Language News, č. 4, 1995, s. 14
33

Mezinárodní vědecká konference v Plzni

Peřina, Josef, in: Zpravodaj katedry bohemistiky, 5, č. 1, 1995, s. 23-24
34

Setkání nad učebními knihami - učebnicemi, skripty, učebními texty

Debická, Alena, in: Zpravodaj katedry bohemistiky, 5, č. 2, 1995, s. 20-22
35

Sorabistika w srjedźnoeuropskim konteksće

Urban, Zdeněk, in: Rozhlad, 46, č. 10, 1996, s. 375-376
36

Brno pod znakom Romana Jakobsona

Mathauser, Zdeněk, in: Rossica, 1, č. 1, 1996, s. 139-141
37

Slavističeskaja konferencija v čest' prof. A. V. Isačenko

Zimek, Rudolf, in: Rossica, 1, č. 2, 1996, s. 180-181
38

Konference ve vile Lanna

Braunšteinová, Zlatuše, in: Naše řeč, 81, č. 2-3, 1998, s. 129-131
39

Termina po dvou letech opět v Liberci

Kolářová, Ivana, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 9-10, 1996-97, s. 227-228
40

Bohemistické sympozium napomůže zájmu o češtinu

in: Mladá fronta Dnes (Praha), 1998, 22.8.1998