Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Kongresy, konference apod. v ČR lieferte 1013 Treffer
71

Sympozium "Čeština - univerzália a specifika"- setkání bohemistů v Brně

Konvalinková, Ruth, in: Slovo a slovesnost, 60, č. 4, 1999, s. 331-335
72

Výročí Karlovy univerzity a lingvistika

Sgall, Petr, in: Slovo a slovesnost, 60, č. 4, 1999, s. 329-331
73

Čapek stále živý

Haman, Aleš, in: Česká literatura, 47, č. 1, 1999, s. 108-109
74

O kultuře ve škole

Pacovská, Jasňa, in: Čeština doma a ve světě, 7, č. 1, 1999, s. 30-33
75

Konference jako zdroj podnětů pro praktickou výuku

Pokorná, Ilona, in: Český jazyk a literatura, 57, č. 3, 2006-07, s. 147-148
76

Mezinárodní setkání učitelů klasických jazyků

Bednaříková, Jiřina, in: Cizí jazyky, 43, č. 2, 1999-2000, s. 66
77

Konference k jubileu prof. Františka Malíře

Kesner, Jindřich, in: Češtinář, 10, č. 4, 1999-2000, s. 127
78

Propria v systému mluvnickém a slovotvorném

Mitter, Patrik, in: Český jazyk a literatura, 51, č. 1-2, 2000-01, s. 50-52
79

Národní obrození a rok 1848 v evropském kontextu

Skřivánek, Milan, in: Český časopis historický, 96, č. 4, 1998, s. 908-910
80

Stretnutie mladých jazykovedcov v Prahe

Holičová, Bronislava, in: Kultúra slova, 34, č. 6, 2000, s. 362-365