Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Kongresy, konference apod. v ČR lieferte 1013 Treffer
21

Závěrečné slovo

Uličný, Oldřich, in: K diferenciaci současného mluveného jazyka : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference (Ostrava, září 1994), Ostrava, FF OU ; 1995, 219 s.
22

Odborný seminář na téma "Prefixace a kompozice v slovotvorné soustavě češtiny"

Dršatová, Jitka, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 1-2, 1996-97, s. 40-41
23

Konference o učebních textech

Minářová, Eva, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 1-2, 1996-97, s. 37-39
24

Co je to logika?

Králík, Jan, in: Jazykovědné aktuality, 32, č. 3-4, 1995, s. 104-109
25

O slangu a argotu popáté

Koblížek, Vladimír, in: Češtinář, 6, č. 1, 1995-96, s. 21-23
26

Česká bible v dějinách evropské kultury

Kopecký, Milan, in: Z kralické tvrze (Kralice nad Oslavou), 20, 1994-95, s. 122-123
27

K teoretickým základům didaktiky cizích jazyků

Liptáková, Zuzana, in: Cizí jazyky, 38, č. 9-10, 1994-95, s. 387-388
28

Aktuální problémy slavistiky a perspektivy jejího vývoje

Brandner, Aleš, in: Opera Slavica, 5, č. 4, 1995, s. 55-57
29

Dvě ohlédnutí za 4. balkanistickým sympoziem

Raev, Ivan; Ivankovićová, Katica, in: Slavia, 64, č. 3, 1994, s. 338-339
30

Piata konferencia o slangu a argote

Odaloš, Pavol, in: Slovenská reč, 60, č. 5-6, 1995, s. 323-325