Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Kongresy, konference apod. v ČR lieferte 1013 Treffer
11

Konference k nedožitým pětaosmdesátým narozeninám profesora A. V. Isačenka (Olomouc, 27.-28. 4. 1995)

Brandner, Aleš, in: Časopis pro moderní filologii, 78, č. 1, 1996, s. 55-57
12

Akademie X (Praha, 20. 8. - 2. 9. 1995)

Tišerová, Pavla, in: Časopis pro moderní filologii, 78, č. 1, 1996, s. 57-59
13

Mezinárodní konference o odborném jazyku na VŠE Praha (Praha, 14.-15. 9. 1995)

Vlasák, Václav, in: Časopis pro moderní filologii, 78, č. 1, 1996, s. 61-62
14

Strategie a kreativita překladatele (9. mezinárodní konference o překladu a tlumočení, Praha, 25.-27. 9. 1995)

Knittlová, Dagmar, in: Časopis pro moderní filologii, 78, č. 1, 1996, s. 63-64
15

Lingvistická konference "Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace"

Voborská, Milada; Tichá, Zdeňka, in: Naše řeč, 79, č. 2, 1996, s. 106-108
16

Mezinárodní setkání koreanistů v Praze

Pucek, Vladimír; Obuchová, Ľubica, in: Nový Orient, 50, č. 7, 1995, s. 277-278
17

Předmluva

Šrámek, Rudolf, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, 5 s.
18

Správa o vedeckej konferencii Termina '96 v Liberci (Česká republika)

Wachtarczyková, J., in: Slovenská reč, 61, č. 6, 1996, s. 375-379
19

Wozjewjenje/komunikej

Schuster-Šewc, Hinc, in: Slavica Slovaca, 30, č. 1, 1995, s. 93-94
20

Spisovně, či nespisovně?

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 9-10, 1994-95, s. 223-225