Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2018CZ105969
AutorChromá, Martina
Titel

Novočeské překlady První staroslověnské legendy o sv. Václavu

ErschienenVesper Slavicus : Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky, Praha, Nakl. Lidové noviny 2018, s. 97-104
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl v překladech z jazyků slovanských
Staroslověnština
Otázky jazykového stylu. Jazyk literárních děl
Textologie, textová kritika, ediční problematika apod.
Klassifikation (EN)Language and style in translations form Slavonic languages
Old Church Slavonic
Stylistics. Language of literary works
Textology, text criticism, editorial problems
Schlagwörterčeština; překlady; staroslověnština; legendy; interpretace; textologie; redakce charvátskohlaholská; redakce vostokovská; redakce minejní; Vostokov, Alexandr Christoforovič; Weingart, Miloš; Pastrnek, František; Vašica, Josef; Hanka, Václav; Kolář, Josef; Vajs, Josef; Bláhová, Emilie; Konzal, Václav; Králík, Oldřich
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Übersetzungen; Altkirchenslawisch; Interpretation
AnmerkungSložitá textologická situace (tři redakce zachovaných textů legendy: vostokovská, charvátskohlaholská, minejní) komplikuje překlad legendy do moderní češtiny a její interpretaci; 13 novočeských překladů (překladatelů M. Weingarta, V. Hanky, J. Koláře, F. Pastrnka, J. Vajse, J. Vašici, E. Bláhové, V. Konzala, O. Králíka) a jejich charakteristika
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/105969
PURLCitation link