Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach textologie lieferte 210 Treffer
1

La naissance du texte comme un ensemble flou

Vašák, Pavel, in: Litteraria Pragensia, 6, č. 11, 1996, s. 85-90
2

Textologie: realita a budoucnost

Vašák, Pavel, in: Slavia, 60, č. 4, 1991, s. 438-440
3

Textová hodnota pramenů poznání jazyka a problém autentičnosti jejich jazyka

Daňhelka, Jiří, in: Jazykovědné aktuality, 29, č. 3-4, 1992, s. 129-130
4

Ze semináře "Úvod do praktické textologie"

Mikulášek, Alexej, in: Od teorie jazyka k praxi komunikace 3 : Sborník prací členů Katedry českého jazyka a literatury, České Budějovice, JU ; 2008, s. 95-107
5

Heuristika v ediční praxi

Šťovíček, Ivan, in: Archivní časopis, 41, č. 4, 1991, s. 193-201
6

Písemné prameny osobní povahy a jejich vydávání (se zřetelem ke korespondenci)

Ebelová, Ivana, in: Práce z dějin Akademie věd, 5, č. 2, 2013, s. 133-143
7

Utraquist Eucharistic Documents of the Jagiellonian Era (1471-1526), a Codicological and Textual Study

Graham, Barry Frederic Hunter Toronto 1998
8

Editionswissenschaftliche Kolloquien 2005-2007. Methodik - Amtsbücher - Digitale Edition - Projekte

Hrsg. Thumser, Matthias Toruń 2008
9

Editionswissenschaftliches Kolloquium 2011. Quellen kirchlicher Provenienz. Neue Editionsvorhaben und aktuelle EDV-Projekte

Hrsg. von Flachenecker, Helmut Toruń 2011
10

K sedmdesátinám Milana Kopeckého

Palas, Karel, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 44, č. D 42, 1996, s. 131-134