Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach redakce charvátskohlaholská lieferte 9 Treffer
1

Hrvatskoglagoljski Krčki pasional iz 13. stoljeća

Petrović, Ivanka, in: Slavia, 78, č. 3-4, 2009, s. 425-436
2

Najstariji tekst hrvatskoglagoljskih Makabejskih knjiga

Badurina-Stipčević, Vesna, in: Slavia, 68, č. 2, 1999, s. 259-265
3

Glagoljica i hrvatski glagolizam

Editor Dürrigl, Marija-Ana Zagreb 2004
4

Historický přehled zkoumání starozákonních perikop charvátskohlaholských breviářů

Čermák, Václav, in: Glagoljica i hrvatski glagolizam, Zagreb, Staroslavenski institut 2004, s. 149-155
5

Josef Dobrovský a hlaholice

Hauptová, Zoe, in: Glagoljica i hrvatski glagolizam, Zagreb, Staroslavenski institut 2004, s. 123-130
6

Ke klasifikaci lexika charvátskohlaholských textů

Bauerová, Helena, in: Glagoljica i hrvatski glagolizam, Zagreb, Staroslavenski institut 2004, s. 567-576
7

Starozákonní lekce v hlaholské části Remešského evanteliáře

Čermák, Václav, in: Slavia, 85, č. 3-4, 2016, s. 303-320
8

Technika charvátskohlaholského překladu homilií

Stankovska, Petra, in: Glagoljica i hrvatski glagolizam, Zagreb, Staroslavenski institut 2004, s. 229-236
9

Novočeské překlady První staroslověnské legendy o sv. Václavu

Chromá, Martina, in: Vesper Slavicus : Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky, Praha, Nakl. Lidové noviny 2018, s. 97-104