Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Staroslověnština lieferte 734 Treffer
1

Věrozvěsti mostu/

Petráček, Zbyněk, in: Lidové noviny (Praha), 26, č. 155, 2013, s. 10, (4. 7.)
2

Die Verfassungsterminologie der frühmittelalterlichen Slawenherrschaften

Katičić, Radoslav, in: Slavica Slovaca, 31, č. 1, 1996, s. 3-26
3

Old Church Slavonic

MacRobert, C. M., in: Encyclopedia of Language and Linguistics. Vol. 5, Oxford, Pergamon Press ; 1994, 2868 s.
4

Slovník jazyka staroslověnského a nově nalezené rukopisy na Sinaji

Hauptová, Zoe, in: slawische Sprachen, 32, 1993, s. 43-53
5

Staroslověnská Modlitba proti ďáblovi

Konzal, Václav, in: Europa Orientalis (Salerno), 11, č. 2, 1992, s. 172-231
6

Udział św. Metodego w początkach piśmiennictwa słowiańskiego

Mareš, František Václav, in: Zeszyty naukowe Wydziału humanystycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Slawistyka, č. 5, 1988, s. 15-22
7

Kirilometodievska tradicija vo parimejniot tekst od triodite Orbelski i Chludov

Ribarova, Zdenka, in: Referati na makedonskite slavisti za XI Meǵunaroden slavistički kongres vo Bratislava, Skopje, Makedonska akademija na naukite i umetnostite ; 1993, s. 91-98
8

Leksičeskije sovpadenija besed Grigorija-Dvojeslova i Vtorogo Žitija Vjačeslava s leksikoj Ioanna Ekzarcha

Bláhová, Emilie; Ikonomova, Živka, in: Paleobulgarica = Starobalgaristika (Sofija), 17, č. 3, 1993, s. 13-26
9

Rozkvět slovanské literatury v Bulharsku

Hauptová, Zoe, in: Slavia, 65, č. 1-2, 1996, s. 103-108
10

Památky hlaholského písemnictví

Pacnerová, Ludmila, in: Slavia, 65, č. 1-2, 1996, s. 109-113