Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jazyk a styl v překladech z jazyků slovanských lieferte 266 Treffer
1

E. Krásnohorská - překladatelka Mickiewicze

Vlašínová, Drahomíra, in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 55-60
2

J. N. Soukop - překladatel polských básníků

Soldan, Ladislav, in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 105-107
3

Český překlad románu I. Andriće Slečna dělá peníze

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Filologické studie 19 : Sborník katedry českého jazyka PF UK, Praha, Karolinum ; 1994, s. 85-91
4

Několik poznámek k překladu religiózní literatury

Vychodilová, Zdeňka, in: Rossica Ostraviensia 1996 [RosOst] : Lingua Rossica in sphaera mercaturae, Ostrava, FF OU ; 1996, s. 247-251.
5

Recepce Sienkiewiczova románu Quo vadis? v českém prostředí

Sobotková, Marie, in: Česká literatura, 44, č. 6, 1996, s. 573-581
6

K otázce dobové normy a zastarávání překladu

Richterek, Oldřich, in: Mezinárodní vědecká konference na paměť 50. výročí úmrtí českého klasického filologa a překladatele Otmara Vaňorného, Vysoké Mýto 7.-8. listopadu 1996 : Sborník, Vysoké Mýto, Okresní muzeum ; 1997, s. 310-320.
7

K norme epochi v sovremennych češskich perevodach russkoj literatury

Richterek, Oldřich, in: Slavia, 67, č. 1-2, 1998, s. 221-226
8

Boris Pasternak v Horově překladu

Svoboda, Jiří, in: Jazykověda = Linguistica 3, Ostrava, OU ; 1999, s. 195-201.
9

K českým překladům lyriky Borise Pasternaka

Žváček, Dušan, in: Kmen, č. 6, 1990, s. 12-13
10

Ferdydurke (analýza českých překladů)

Nowaková, Monika, in: Tvar (Praha), 2000, s. 1-30., 6.4.2000