Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach legendy lieferte 104 Treffer
1

Možný odraz svatovojtěšského kultu v první staroslověnské václavské legendě

Šaur, Vladimír, in: Sv. Vojtěch v české a polské literatuře a v umění [Sv. Vojtěch...] : = Postać św. Wojciecha w czeskiej i polskiej literaturze i w sztuce. Sborník z mezinárodní vědecké konference, Opava, SlU ; 1999, s. 60-67
2

Ke vztahům středověké a barokní legendistiky

Horáková, Michaela, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Bohemica litteraria, 49, č. V 3, 2001, s. 11-17
3

Život svatého Vojtěcha. Legenda Nascitur purpuerus flos

Překlad, pozn. a dosl. Kyralová, Marie Praha 1996
4

Staročeská veršovaná legenda o Veronice [2]. Zlomky nejstarších českých veršovaných legend

Cejnar, Jiří, in: Listy filologické, 9 (84), 1961, s. 50-56
5

Imitatio Christi. A new perspective on the fourteenth century Czech verse Legend of St. Procopius

Thomas, Alfred, in: Die Welt der Slaven, 39, č. 2, 1994, s. 344-355
6

Nově určené zlomky staročeských legend

Cejnar, Jiří, in: Listy filologické, 7 (82), 1959, s. 101-110
7

Staročeská veršovaná legenda o Veronice [1]. Zlomky nejstarších českých veršovaných legend

Cejnar, Jiří, in: Listy filologické, 8 (83), 1960, s. 263-268
8

K vyšebrodskému rukopisu Zlaté legendy

Bok, Václav, in: Studie o rukopisech, 44, 2014, s. 389-394
9

The medieval tradition of the fable of Romulus

Vámos, Hanna, in: Graeco-Latina Brunensia, 18, č. 1, 2013, s. 185-197
10

Kristiánova legenda. Život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily

K vyd. připrav., z lat. přel. a pozn. opatř. Ludvíkovský, Jaroslav Praha 2012