Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach interpretace lieferte 354 Treffer
1

Jak interpretovat text. Kritický úvod do teorie a praxe literární interpretace

Newton, Kenneth M. Olomouc 2008
2

Interpretace. Památce Káti Kabeláčové + 22. 8. 2001

Doubravová, Jarmila, in: Přednášky z 45. běhu LŠSS [PřednLŠSS 45], Praha, FF UK ; 2002, s. 155-162
3

Interpretace řeči a interpretace řečí

Kořenský, Jan, in: Jazyk a jazykoveda v interpretácii [JazIn], Bratislava, Univ. Komenského 2014, s. 17-20.
4

The limits of interpretation. Advances in semiotics

Eco, Umberto Bloomington 1990
5

Žižkův klíč a jiné případy

Hoznauer, Miloš, in: Český jazyk a literatura, 52, č. 3-4, 2001-02, s. 70-73
6

Jazyk na rozhraní: překlad a poezie ve světle poststrukturalismu

Durnová, Anna, in: Literatura na hranici jazyků a kultur [LitHJK], Praha, Betis ; 2009, s. 35-45.
7

Show ako výrazový princíp

Nitra 1997
8

Meze interpretace

Eco, Umberto Přel. Nagy, Ladislav Praha 2004
9

Hledání tvaru

Poslední, Petr Hradec Králové 1999
10

Dialog a imaginace

Doubravová, Jarmila Praha 1998