Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Language and style in translations form Slavonic languages lieferte 266 Treffer
1

E. Krásnohorská - překladatelka Mickiewicze

Vlašínová, Drahomíra, in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 55-60
2

J. N. Soukop - překladatel polských básníků

Soldan, Ladislav, in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 105-107
3

Vančurovo Rozmarné léto v slovenčine

Buzássyová, Klára, in: Rozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 94-100
4

Český překlad románu I. Andriće Slečna dělá peníze

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Filologické studie 19 : Sborník katedry českého jazyka PF UK, Praha, Karolinum ; 1994, s. 85-91
5

Několik poznámek k překladu religiózní literatury

Vychodilová, Zdeňka, in: Rossica Ostraviensia 1996 [RosOst] : Lingua Rossica in sphaera mercaturae, Ostrava, FF OU ; 1996, s. 247-251.
6

Recepce Sienkiewiczova románu Quo vadis? v českém prostředí

Sobotková, Marie, in: Česká literatura, 44, č. 6, 1996, s. 573-581
7

K otázce dobové normy a zastarávání překladu

Richterek, Oldřich, in: Mezinárodní vědecká konference na paměť 50. výročí úmrtí českého klasického filologa a překladatele Otmara Vaňorného, Vysoké Mýto 7.-8. listopadu 1996 : Sborník, Vysoké Mýto, Okresní muzeum ; 1997, s. 310-320.
8

Aluzje literackie i wyrażenia prowerbialne w Panu Tadeuszu i jego czeskich przekładach

Kardyni-Pelikánová, Krystyna, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 47, č. X 1, 1998, s. 5-16
9

K norme epochi v sovremennych češskich perevodach russkoj literatury

Richterek, Oldřich, in: Slavia, 67, č. 1-2, 1998, s. 221-226
10

Boris Pasternak v Horově překladu

Svoboda, Jiří, in: Jazykověda = Linguistica 3, Ostrava, OU ; 1999, s. 195-201.