Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2003CZ042280
AutorStankovska, Petra
Titel

O kolika revizích svědčí homiletické texty v chorvatskohlaholských breviářích?

ErschienenČeská slavistika 2003 : České přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.-21. 8. 2003, Praha, Academia ; 2003, s. 147-154
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Staroslověnština
Prameny pro studium vývoje jazyků, jejich edice
Klassifikation (EN)Old Church Slavonic
Sources for the study of the development of languages, their editions
Schlagwörterbreviáře; textologie; reformy; pravopis; grafika; překlady; rukopisy; redakce charvátská
Schlagwörter (DE)Rechtschreibung; Graphik; Übersetzungen; Handschriften
AnmerkungMateriál z 15 rkp. a dvou tištěných breviářů z 13.-15. stol
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/42280
PURLCitation link