Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Stankovska, Petra lieferte 27 Treffer
1

Otázka rekonstrukce charvátskohlaholského homiliáře

Stankovska, Petra, in: Slavia, 67, č. 1-2, 1998, s. 1-4
2

Srovnání vybraných míst ze dvou církevněslovanských překladů 40 homilií na evangelia Řehoře Velikého

Stankovska, Petra, in: Slavia, 65, č. 3, 1996, s. 305-311
3

40 homilií na Evangelia Řehoře Velikého v charvátském církevněslovanském překladu ve srovnání s překladem českocírkevněslovanským

Stankovska, Petra, in: Slovo, 47-49 (1997-99), 1999, s. 133-168
4

Glagolitica

Stankovska, Petra, in: Slavia, 66, č. 1, 1997, s. 119-121
5

Výpočetní technika v slavistické lingvistice

Stankovska, Petra, in: Slavia, 68, č. 1, 1999, s. 182-183
6

Die Schreiber des neugefundenen Teils des Psalterium Sinaiticum

Stankovska, Petra, in: Glagolitica : Zum Ursprung der slavischen Schriftkultur, Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften ; 2000, s. 109-116
7

Otázka rekonstrukce charvátskohlaholského homiliáře

Stankovska, Petra, in: 12 międzynarodowy kongres slawistów Kraków 27. 8. - 2. 9. 1998 [KSlaw 12] : Streszczenia referatów i komunikatów. Językoznawstwo, Warszawa, Energeia ; 1998, s. 66-67
8

Evangelní verše před homiliemi v temporálu charvátskohlaholských breviářů 13.-15. století

Stankovska, Petra, in: Slavia, 70, č. 3-4, 2001, s. 485-494
9

Trojí hlaholské o v Euchologiu sinajském

Stankovska, Petra, in: Cyrillomethodiana : Sborník k uctění památky Mons. prof. ThDr. Vojtěcha Tkadlčíka, Praha, Euroslavica 2000, s. 125-131
10

O kolika revizích svědčí homiletické texty v chorvatskohlaholských breviářích?

Stankovska, Petra, in: Česká slavistika 2003 : České přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.-21. 8. 2003, Praha, Academia ; 2003, s. 147-154