Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach grafika lieferte 28 Treffer
1

Z historie divadla kabuki

Holý, Petr; Vostrá, Denisa, in: Nový Orient, 54, č. 2, 1999, s. 44-47
2

Neverbální komunikace v novinách - novinová grafika

Srpová, Hana, in: Štylistika neverbálnej komunikácie : Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v dňoch 15.-16. februára 1996. Konferencia sa konala na počesť univ. prof. PhDr. Jozefa Mistríka, DrSc., pri príležitosti jeho 75. narodenín, Bratislava, PF Univ. Komenského ; 1997, s. 221-227
3

Paleografický příspěvek k tzv. svatováclavskému archivu na konci 13. století

Havel, Dalibor, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 52, č. C 50, 2004, s. 75-87
4

Nadpisi na drevnerusskich ikonach XII-XV vv

Gal'čenko, Marija G. Moskva 1997
5

Jak grafika zmátla etymology

Šaur, Vladimír, in: Studia etymologica Brunensia 6 [StEBr 6] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2008, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., v Brně ve dnech 26.-28. května 2008, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2009, s. 317-321.
6

Složitost psané angličtiny prý umocňuje dyslexii

bez autora, in: Lidové noviny (Praha), 2001, 19.3.2001
7

Diskrétnost řečových jednotek

Vondráček, Miloslav, in: Čeština v mluveném korpusu [ČvMlK], Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2008, s. 255-261
8

Zvláštní problémy čtení při výuce angličtiny jako cizího jazyka

Ernestová, Marie, in: Slovenský jazyk a literatúra v škole, 43, č. 9-10, 1996-97, s. 275-285
9

Poznámka k problematice grafické stránky staročeských rukopisů

Černá, Martina, in: Filologické studie 20 : Sborník Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Praha, Karolinum ; 1997, s. 73-87.
10

Sprachwandel im Chinesischen

Best, Karl-Heinz; Zhu, Jinyang, in: Archiv orientální, 74, č. 2, 2006, s. 203-214