Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2003CZ042280
Author(s)Stankovska, Petra
Title

O kolika revizích svědčí homiletické texty v chorvatskohlaholských breviářích?

PublishedČeská slavistika 2003 : České přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.-21. 8. 2003, Praha, Academia ; 2003, s. 147-154
Languagecze
Classification (CZ)Staroslověnština
Prameny pro studium vývoje jazyků, jejich edice
Classification (EN)Old Church Slavonic
Sources for the study of the development of languages, their editions
Subjectsbreviáře; textologie; reformy; pravopis; grafika; překlady; rukopisy; redakce charvátská
Subjects (DE)Rechtschreibung; Graphik; Übersetzungen; Handschriften
NoteMateriál z 15 rkp. a dvou tištěných breviářů z 13.-15. stol
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/42280
PURLCitation link