Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach rukopisy lieferte 558 Treffer
1

Abendländische Handschriften des Mittelalters und der Frühen Neuzeit in den Beständen der Russischen Staatsbibliothek (Moskau)

Barow-Vassilevitch, Daria; Heckmann, Marie-Luise Wiesbaden 2016
2

Počátky soupisu rukopisů v Československé akademii věd

Beran, Jiří, in: Studie o rukopisech, 31 (1995-96), 1997, s. 119-152
3

Studie o rukopisech. XXXIV/2001

Bartůšek, Václav, in: Národní knihovna, 14, č. 1, 2003, s. 71
4

Ein Briefwechsel zwischen Ägypten und den Qaramaniden im 14. Jahrhundert

Veselý, Rudolf, in: Asian and African Studies, 9, č. 1, 2000, s. 36-44
5

Rukopisy kláštera obutých augustiniánů-eremitů ve Vrchlabí

Petr, Stanislav, in: Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století [Východočeská...] : Sborník příspěvků ze sympozia konaného 27.-29. 5. 1999 v Rychnově nad Kněžnou, Boskovice, Albert ; 1999, s. 396-417
6

Makedonskij listok - istočnik Prologa Joanna Ekzarcha Bolgarskogo

Gordejeva, Je. N., in: Byzantinoslavica, 60, č. 2, 1999, s. 539-556
7

Ukázka práce se starším novověkým rukopisným textem

Kaňák, Bohdan, in: Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci, 3 (22/1994), 1995, s. 61-67
8

Středověká arabská věda v našich zemích 1, 2

Bečka, Jiří, in: Nový Orient, 53, č. 3, 4, 1998, s. 99-102, 133-137
9

Alterniranje pridjeva i priloga u nekim ustaljenim sintagmama misalnih tekstova 14. i 15. stoljeća

Hudeček, Lana, in: Rasprave Zavoda za jezik (Zagreb), 19, 1993, s. 127-135
10

Makedonský (Strumický) apoštol. Cyrilometodějský odkaz v českých rukopisných sbírkách

Chromá, Martina, in: Akademický bulletin, č. 5, 2013, s. 13